על עשרה דברים שמיינדפולנס מוסיף למנהלים

על עשרה דברים שמיינדפולנס מוסיף למנהלים:
1. עולם העסקים דורש קשב וריכוז מלאים כדי לפעול במדויק במרחב מורכב, חסר ודאות, תחרותי מאד וקונפליקטואלי.
    מיינדפולנס מגביר קשב.
2. העולם העסקי לחוץ מאד. לחץ מגביר תגובתיות והתנהלות עם טייסים אוטומטיים, בעוד קבלת החלטות מזמינה לבדיקת אלטרנטיבות.
    מיינדפולנס משפר קבלת החלטות.
 3. כדי לחשוב היטב בתוך הקופסה ומחוץ לקופסה מנהלים חייבים להיות מודעים להרגליהם המנטליים המעצבים התנהגויות ותפיסות ומקבעים אותם.
    מיינדפולנס מפתח מודעות עצמית ומסייע בהחלפת הרגלים מנטליים.
4. אין אפשרות לדעת הכל אך למנהלים קשה להודות בכך וקשה אף יותר להגיע, כשדרוש, עם "תודעת מתחיל" ולהשתהות, להתבונן ולחפש פתרון.
    מיינדפולנס מלמד מנהלים להסכים גם לא לדעת.
5. ריבוי משימות, טכנולוגיה מתקדמת ותקשורת רבת ערוצים מונעים מהמנהלים להיות כאן ועכשיו במלוא תשומת הלב והקשב.
    מיינדפולנס מגביר נוכחות.
6. הלחץ להישגים דוחף מנהלים לראיית המציאות העסקית דרך פריזמה של קונספציות, פנטזיות ותשוקות, ללא מפגש מספיק עם המציאות כמות שהיא.
    מיינדפולנס מחדד צלילות וראייה מציאותית.
7. פעמים רבות מדי מתייחסים מנהלים לעובדיהם כאובייקטים ולא כסובייקטים, מה שמביא לתקשורת לא אפקטיבית, לערעור אמון ולפגיעה במוטיבציה.
    מיינדפולנס מעצים הנעת עובדים.
8. הלחץ מזרז שחיקה וביחד הם משבשים חשיבה ומכניסים מנהלים לאופן פעולה מסתגר והגנתי ולעמדה של "אני לא מספיק טוב".
    מיינדפולנס מאפשר וויסות רגשי והקטנת שיפוטיות.
9. זיקת גומלין ותלות גומלין מאפיינות את הפאזל האנושי במרחב העבודה ומחוצה לו. מנהלים הם חלק חשוב אך לא יחידי בתצריף זה.
    מיינדפולנס משביח עבודת צוות.
10. קצב שינויים מואץ יוצר התנגדויות ולחצים בקרב מנהלים ועובדיהם. תפיסת המציאות כארעית ומשתנה תייצר עמדה חיובית יותר ותעודד תהליכי שינוי אישיים.
      מיינדפולנס מטפח עמדה סבלנית כלפי שינוי והשתנות.
שיתוף